Вівторок, 20.08.2019, 04:12
Прікрепітельний
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Так, коловертки, дафнії і попелиць восени розмножуються шляхом зігогенеза (шляхом запліднення яйцеклітин і освіти зигот), а влітку - шляхом партеногенезу. Метагенез полягає в чергуванні статевого розмноження і вегетативного (безстатевого). Наприклад, гідри розмножуються зазвичай брунькуванням, але при зниженні температури утворюють статеві клітини. У кишковопорожнинних на деяких стадіях розвитку відбувається перехід від статевого розмноження до вегетативному. У деяких морських кишковопорожнинних поліпоідное покоління правильно чергується з медузоідним. Для поліпоідного покоління характерно розмноження так званої стробіляціей (поперечними перетяжками), для медузоідного - статевим шляхом (запліднення яєць, освіта личинок і розвиток поліпів).

Для чоловічих і жіночих особин тварин характерні відмінності в специфічних фенотипічних рисах (розміри, будова тіла, забарвлення та інші властивості), а також у поведінці. Відмінності між самками і самцями за їх властивостями називають ... Читати далі »

Переглядів: 3402 | Додав: boriskare186 | Дата: 27.08.2009 | Коментарі (2)

Припускають, що ці форми виникли в ході еволюції в результаті приватних еволюційних пристосувань.

Організмів, які розмножуються тільки статевим шляхом, характерне чергування гаплоїдної і диплоїдної фаз у їхньому розвитку. У багатьох організмів, включаючи ссавців, це чергування має регулярний характер, і на ньому засноване збереження видових ознак організмів. Діплоідія сприяє накопиченню різних алелей. Навпаки, для організмів, які можуть розмножуватися як статевим, так і безстатевим шляхом, характерне чергування (зміна) поколінь, коли одна або кілька безстатевих поколінь організмів змінюється поколінням організмів, що розмножуються статевим шляхом.

Розрізняють первинне і вторинне чергування поколінь. Первинне чергування поколінь наголошується в організмів, розвинули в ході еволюції статевий прогрес, але зберегли здатність до безстатевого розмноження, і полягає в регулярному чергуванні статевого і безстатевого поколінь Воно зустрічається у тварин (найпростіших), у ... Читати далі »

Переглядів: 2579 | Додав: boriskare186 | Дата: 26.08.2009 | Коментарі (0)

Облігатних партеногенез - це розмноження організмів з незаплідненої яйцеклітини. Такий партеногенез служить способом розмноження тварин більше 90 видів, включаючи деяких хребетних. Прикладом облігатно партеногенезу є розмноження кавказької скельної породи ящірки, представленої тільки жіночими особинами. Навпаки, факультативний партеногенез полягає в тому, що яйцеклітини здатні розвиватися як без запліднення, так і після запліднення. Факультативний партеногенез у свою чергу буває жіночим та чоловічим. Жіночий партеногенез част у бджіл, мурах, коловерток, у яких з незапліднених яйцеклітин розвиваються самці. Чоловічий партеногенез зустрічається в деяких ізогамних водоростей.

У рослин також відомі випадки, коли зародок розвивається з не заплідненої яйцеклітини. Як зазначено вище, це явище отримало назву апомікса. Воно дуже широко зустрічається у багатьох покритонасінних рослин, у т. ч. у культивованих, таких, як буряк, бавовник, льон, тютюн та інші.

Поряд з природни ... Читати далі »

Переглядів: 2237 | Додав: boriskare186 | Дата: 26.08.2009 | Коментарі (1)

Припускають, що проникнення в яйцеклітину ядерного матеріалу лише одного з безлічі сперматозоїдів пов'язані зі змінами електричних властивостей плазматичної мембрани яйцеклітини. З питання про причини активації сперматозоїдом метаболізму яйцеклітини існує дві гіпотези. Одні дослідники вважають, що зв'язування сперматозоїда з зовнішніми рецепторами на поверхні клітин є сигнал, який через мембрану надходить всередину яйцеклітини і активує там інозітолтріфосфат і іони кальцію. Інші вважають, що сперматозоїди містять спеціальний ініціює фактор.

Запліднена яйцеклітина дає початок зиготі, розвиток організмів через освіту зигот називають зігогенезом. Експериментальні розробки, виконані в останні роки, показали, що запліднення яйцеклітин ссавців, включаючи людину, можливо і в пробірці, після чого зародки, що розвинулися в пробірці, можуть бути імплантовані в матку жінки, де вони можуть розвиватися далі. До теперішнього часу відомі численні випадки народження «пробіркових» дітей ( ... Читати далі »

Переглядів: 1108 | Додав: boriskare186 | Дата: 25.08.2009 | Коментарі (0)

Вторинна (середня) оболонка повністю сформована фолікулярними клітинами, а третинна (зовнішня) утворена речовинами, що представляють собою продукти секреції залоз яйцепровід, через які проходять яйцеклітини. У птахів, наприклад, третинними оболонками яйцеклітин служать білкова, подскорлуповая і скорлупові оболонки. Для яйцеклітин ссавців характерна наявність двох оболонок. Структура внутрішньоклітинних компонентів яйцеклітин специфічна у видовому відношенні, а іноді має навіть індивідуальні особливості.

Запліднення - це процес об'єднання чоловічої та жіночої гамет, що призводить до формування зиготи і подальшому розвитку нового організму. У процесі запліднення відбувається встановлення диплоїдного набору хромосом в зиготі, що визначає видатне біологічне значення цього процесу.

Залежно від видової приналежності організмів у тварин, що розмножуються статевим шляхом, розрізняють зовнішнє і внутрішнє запліднення.

Зовнішнє запліднення відбувається в навколишн ... Читати далі »

Переглядів: 2276 | Додав: boriskare186 | Дата: 24.08.2009 | Коментарі (1)

Інша клітина, що утворюється в результаті другого мейотіческого поділу в людини, є другим полярним тільцем, не здатним до подальшого розвитку. У цей час піддається розподілу надвоє і полярне (редукційний) тільце. Таким чином, розвиток одного овоцитів першого порядку супроводжується утворенням однієї овотіди і трьох редукційних тілець. У яєчниках таким шляхом протягом життя зазвичай дозріває 300-400 ово-цітов, але в місяць дозріває лише одна овоціт. Протягом диференціації яйцеклітин формуються мембрани, зменшується в розмірі їх ядро.

У деяких видів тварин овогенез протікає швидко і безперервно і призводить до утворення великої кількості яйцеклітин.

Всупереч подібності з сперматогенезу овогенез характеризується деякими специфічними особливостями. Живильний матеріал (жовток) первинного овоцитів не розподіляється порівну між чотирма клітинами, які утворюються в результаті мей-отіческіх поділів. Основна кількість жовтка зберігається в одній великій клітці, тоді як пол ... Читати далі »

Переглядів: 2053 | Додав: boriskare186 | Дата: 23.08.2009 | Коментарі (0)

У середній частині сперматозоїда розташовуються ба-зальні тільце хвоста і мітохондрії. Хвіст (відросток) сперматозоїда утворений внутрішнім Максимальна стрижнем і зовнішнім футляром, що мають цитоплазматичне походження. Сперматозоїди людини характеризуються значною рухливістю.

Овогенез - це процес формування яйцеклітин. Його функціями є забезпечення гаплоїдного набору хромосом в ядрі яйцеклітини і забезпечення поживних потреб зиготи. Овогенез у своєму прояві в основному можна порівняти зі сперматогенезу.

У ссавців і людини овогенез починається ще у внутрішньоутробному періоді (до народження). Овогоніі, що представляють собою дрібні клітини з досить великим ядром і локалізовані в фолікулах яєчників, починають у фолікулах диференціюватися в первинні овоцитів. Останні формуються вже на третьому місяці внутрішньоутробного розвитку, після чого вони вступають в профазу перший мейотіческого поділу. На час народження дівчинки всі первинні овоцитів вже знаходяться в профа ... Читати далі »

Переглядів: 2263 | Додав: boriskare186 | Дата: 22.08.2009 | Коментарі (0)

Після телофази I настає коротка Інтерфаза (інтеркінез), в якій хромосоми Даспі-ралізуются і стають дифузними, або телофаза I переходить прямо в профазу II другу мейотіческого поділу. Ні в одному, ні в іншому випадку реплікації ДНК не відзначається. Після першого мейотіческого поділу клітини називають спермат & цітамі II порядку. Кількість хромосом в кожній такій клітині знижується від 2п до п, але зміст ДНК ще не змінюється.

Друге мейотіческое поділ здійснюється протягом декількох фаз (профази II, метафаза II, анафаза II, телофаза II) і схоже з мітотичним поділом. У профазі II хромосоми вторинних спер-матоцітов залишаються біля полюсів. У метафазі П Центромера кожної з подвійних хромосом ділиться, забезпечуючи кожну нову хромосому власної Центромера. У анафазе II починається формування веретена, до полюса якого рухаються нові хромосоми. У телофазе II другу мейотіческое поділ закінчується, в результаті чого кожен сперматоціт II порядку дає дві сперматі-так, з яких дифе ... Читати далі »

Переглядів: 5612 | Додав: boriskare186 | Дата: 21.08.2009 | Коментарі (2)

Поділ є неповним з тієї причини, що в кожній парі хромосом ще не розщеплена Центромера. Що стосується бівалентов, то вони утримуються на різних місцях уздовж їх довжини за допомогою хіазм, які є структурами, які сформовані між гомологічними хроматида в результаті попереднього Кросинговер між синаптичних пов'язаними гомологами. У хороших препаратах можна спостерігати від однієї до кількох хіазм в залежності від довжини бівалента. Кожна спостерігається на цій стадії Хіазм являє собою результат обміну, який зустрічався між несестрінскімі хроматида протягом стадії пахінеми. Оскільки стиск і відштовхування бівалентов посилюється, Хіазм рухаються до кінців хромосом, тобто відбувається терміналіза-ція хромосом. Наприкінці діплонеми настає деспіралізація хромосом; гомологи продовжують відштовхуватися один від одного.

На стадії діакінеза, яка схожа з діплотеной, продовжується вкорочення бівалентов і настає ослаблення (зменшення) хіазм, внаслідок чого формуються дискретні одиниці у ... Читати далі »

Переглядів: 881 | Додав: boriskare186 | Дата: 19.08.2009 | Коментарі (0)

У профазі I розрізняють п'ять головних стадій - лептонів, зігонему, пахінему, діплонему і діакінез.

На стадії лептонеми хромосоми в ядрі представлені у вигляді тонких спіраль ниток, що містять численні темноок-рашен гранули (хромомери). Розщеплення хромомер і ниток не відзначають, але вважають, що хромосоми на рівні цієї стадії є подвійними, тобто диплоїдні. Гомологи кожної хромосомної пари об'єднуються хромомерамі уздовж їх довжини за принципом застібки.

На стадії зігонеми характерне встановлення синапсів між гомологічними хромосомами, в результаті чого утворюються спарені хромосоми (біваленти). Хромосоми Х і Y ведуть себе в порівнянні з аутосомами дещо по-іншому. Вони конденсуються в темноокрашіваемие гетерохроматіновие тіла, спаровуються в результаті наявності гомологічних районів на їх кінцях.

На стадії пахінеми, яка є найбільш тривалої в часі стадією в мейотіческой профазі, відбувається конденсація бівалентов і поділ кожної хроматиди надвоє, внаслід ... Читати далі »

Переглядів: 1888 | Додав: boriskare186 | Дата: 19.08.2009 | Коментарі (0)

Інші ядерні продукти жіночого мейозу являють собою три редукційних тільця, які не беруть участі в розмноженні і дегенерують.

Мейоз складається з двох поділів клітинного ядра, які називають мейотіческімі. Перше мейотіческое поділ ядра розділяє членів кожної пари гомологічних хромосом після того, як вони спарити один з іншого (сінапсіс) і обмінялися генетичним матеріалом (Кросинговер). В результаті цього поділу утвориться два гаплоїдний ядра. Друге мейотіческое поділ розділяє дві поздовжні половини хромосом (хроматиди) у кожному з цих ядер, продукуючи чотири гаплоїдний ядра.

У процесі гаметогенезу відбувається також диференціація яйцеклітин (овогенез) і сперматозоїдів (сперматогенез), що є пререквізітом їх функцій. Будучи високоспеціалізованих структурами, яйцеклітини тварин набагато більше сперматозоїдів, звичайно нерухомі і містять поживний матеріал, який забезпечує розвиток ембріона в початковому періоді після запліднення. Сперматозоїди більшості тварин мають дж ... Читати далі »

Переглядів: 7419 | Додав: boriskare186 | Дата: 18.08.2009 | Коментарі (1)

Мейоз відбувається в спеціалізованих клітинах репродуктивних органів живих істот, що розмножуються статевим шляхом Наприклад, у папоротеподібних мейоз зустрічається в спеціалізованих клітинах спорангій, що розташовуються на нижній поверхні листя цих рослині і розвиваються в суперечки, а потім у га-метофіти. Останні існують окремо, продукуючи в кінцевому підсумку чоловічі і жіночі гамети. У квіткових рослин мейоз здійснюється в спеціалізованих клітинах сім'ябруньок, які розвиваються в суперечки.

Останні продукують Гаметофіт з одного яйцеклітиною.

  У земляних хробаків, які є гермафродитом і містять чоловічі статеві органи в одному сегменті тіла, а жіночі - в іншому і які характеризуються здатністю до перехресного запліднення між різними особинами, є здатність одночасно до сперматогенезу і овогенезу.

У ссавців мейоз здійснюється в спеціалізованих клітинах сім'яників і яєчників, в яких продукуються чоловічі і жіночі гамети відповідно. Виявлено білки - і ... Читати далі »

Переглядів: 1080 | Додав: boriskare186 | Дата: 16.08.2009 | Коментарі (0)

З іншого боку, воно сприяє пересортіровке генів, появи різноманітності організмів та підвищення їх конкурентоспроможності в безупинно мінливих умовах навколишнього середовища.

В одноклітинних організмів статеве розмноження існує в декількох формах. У бактерій статеве розмноження можна анало-гізіровать з мають місце у них кон'югацією, що полягає в передачі плазмідної або хромосомної ДНК від клітин-донорів (що містять плазміди) до клітин-реципієнтів (що не містять плазміди), а також з трансдукції бактерій, що полягає в передачі генетичного матеріалу від одних бактеріальних клітин до інших фагам. Кон'югація зустрічається також у інфузорій, у яких під час цього процесу відбувається перехід ядер від одних особин до інших, після чого слід поділ останніх.

Однією з поширених форм статевого розмноження в одноклітинних тварин, наприклад, у паразитичних споровіков, є каплиці. Статеве розмноження в них полягає в злитті двох особин, які є гамети, в одну, що є спорових форм, з ... Читати далі »

Переглядів: 855 | Додав: boriskare186 | Дата: 15.08.2009 | Коментарі (1)

Цей вид розмноження характерний як для одноклітинних, так і багатоклітинних організмів, але має у них різний прояв.

В одноклітинних організмів вегетативне розмноження представлено такими формами, як поділ, множинне поділ і брунькування. Поділ шляхом простої перетяжки з утворенням при цьому з одного батьківського організму двох дочірніх притаманне бактерій і синьо-зелених водоростей (ціанобактеріям). Навпаки, розмноження поділом бурих і зелених водоростей, а також одноклітинних тварин (саркодових, жгутикових і інфузорій) відбувається шляхом мітотичного ділення ядра з наступною перетяжкою цитоплазми.

Розмноження шляхом множинного поділу (шізогоніі) полягає в поділі ядра з наступним поділом цитоплазми на частини. В результаті такого розподілу з однієї клітини утворюється кілька дочірніх організмів. Прикладом множинного поділу є розмноження плазмодія (Р. vivax) в еритроцитах людини. У цьому випадку у плазмодіїв відбувається повторюється багато разів поділ ядра без ці ... Читати далі »

Переглядів: 3397 | Додав: boriskare186 | Дата: 14.08.2009 | Коментарі (0)

Перший результат полягає в тому, що завдяки фотосинтезу виникла величезна кількість видів організмів, які виявилися незалежними від їжі (корми) органічного походження. Це створило умови для їх процвітання. Що ж до другого результату, то він полягає в тому, що завдяки кисню, який вивільняється в процесі біосинтезу, багато організми стали витягувати з споживаної їжі (корми) більше енергії, стали кращими компенсуватися їх енергетичні витрати.

Завдяки великій кількості кисню та органічних молекул виник процес адаптації ланцюга транспорту електронів з НАДФ на кисень, що сприяло появі аеробного типу дисиміляції. Припускають далі, що першими аеробами були зелені рослини і хемосінтезірующіе мікроорганізми.

Особливе питання пов'язаний з походженням ферментів. Безсумнівно, що вони є еволюційним придбанням організмів. Припускають, що в ході еволюції ферменти ускладнювалися поступово. Однак переконливих пояснень механізму виникнення перших ферментів немає, також як і немає п ... Читати далі »

Переглядів: 1017 | Додав: boriskare186 | Дата: 13.08.2009 | Коментарі (1)

Аеробні (від грец. Aer - повітря) організми для дихання (окислення) використовують вільний кисень. Аеробами є більшість нині живих організмів. Навпаки, анаероби окислюють субстрати, наприклад, цукру за відсутності кисню, отже, для них диханням є бродіння. Анаеробами є багато мікроорганізмів, гельмінти. Наприклад, дінітрі-фіцірующіе анаеробні бактерії окислюють органічні сполуки, використовуючи нітрити, які є неорганічним окислювачем.

Автотрофи і гетеротрофи пов'язані між собою харчуванням (харчовими ланцюгами) і енергетично, в результаті чого існування одних з них залежить від інших і навпаки.

Наприклад, кисневі потреби аеробоз повністю залежать від автотрофи (зелених рослин). Останні використовують СОУ що поставляється в навколишнє середовище гетеротрофів. Всі живі істоти мають системами, що забезпечують перетворення енергії і здатні знижувати ентропію.

Життєдіяльність організмів з різними типами харчування створює кругообіг речовин у природі (див. гл. ... Читати далі »

Переглядів: 1168 | Додав: boriskare186 | Дата: 13.08.2009 | Коментарі (0)

Це пару називають дихальним контролем.

Потенційні можливості окислення в мітохондріях дуже великі, оскільки останні забезпечують виробництво майже всього АТФ в клітинах ссавців.

Завдяки фотосинтезу і дихання світлова енергія Сонця конвертується у форму, яка може використовуватися клітинами для забезпечення всіх виконуваних ними функцій Основними видами біологічної роботи в клітинах є транспорт речовин через мембрани, біологічний синтез і механічна робота. Забезпечення цих видів біологічної роботи в клітинах засноване на циклі АТФ-АДФ. Для забезпечення енерготребующіх функцій клітин використовуються високоенергетичні зв'язку АТФ. У результаті реакції в кінцевому підсумку звільняється неорганічний фосфат. АДФ рефосфоріліруется в АТФ у процесі реакцій катаболізму.

Велике місце в катаболізмі займає біосинтез різних з'єднань, який у клітинах відбувається безперервно. Більше того, клітини мають гігантської Біосинтетичними здатністю по відношенню до всіх речови ... Читати далі »

Переглядів: 1305 | Додав: boriskare186 | Дата: 12.08.2009 | Коментарі (0)

Важливе значення має регулювання синтезу цітратсінтази, ізоцітратдегідроге-називаються і оксоглутаратдегідрогенази.

Біологічне значення циклу Кребса полягає не тільки в тому, що він є завершальним етапом у генерування енергії, а й у тому, що він «поставляє» проміжні продукти для біосинтезу.

Цикл Кребса діє тільки в аеробних умовах з тієї причини, що для нього необхідні НАД та ФАД, регенерації яких відбувається при переносі електронів НАДЧН і ФАДЧH2 на О2 з ланцюга транспорту електронів, що супроводжується одночасним утворенням АТФ Оскільки у аеробних організмів єдиним акцептором електронів є О2, а електрони не переносяться від паливних молекул і продуктів їх реакцій прямо на O2, паливні молекули і продукти їх розпаду переносять електрони до пірімідіннуклеотідам або флавін, що є переносниками.

Головним акцептором електронів при окисленні паливних молекул є нікотінамідаденіндінуклеотід (НАД +, реакційноздатні частиною якого є нікотінамідное кільце. Остання ... Читати далі »

Переглядів: 1320 | Додав: boriskare186 | Дата: 12.08.2009 | Коментарі (0)

Обидва ці процеси регулюються швидкістю перетворення глюкози в піруват. Однак роль пірувату в генерування енергії обміну речовин різна в різних клітинах і різних організмах.

У аеробних організмів гліколіз, що здійснюється в цитозолі виконує роль свого роду процесу-прелюдії до подальшого окислення, тому що при аеробному диханні (у присутності кисню) окислення йде далі і здійснюється вже в мітохондріях у так званому циклі Кребса (циклі трикарбонових кислот або циклі лимонної кислоти) і в ланцюга перенесення електронів, цикл Кребса є кінцевим шляхом окислення паливних молекул, причому не тільки глюкози та інших вуглеводів, але і жирних кислот і амінокислот Отже, «паливом» для окислення в мітохондріях є пируват і жирні кислоти. Включення в цей окислювальний шлях здійснюється на рівні коферменту (ацетил-КоА), тобто відбувається з утворення ацетил-КоА в мітохондріаль-ном матриксі, в результаті окислювального декарбоксилювання пірувату або розпаду жирних кислот до двухуглеродних ... Читати далі »

Переглядів: 1219 | Додав: boriskare186 | Дата: 11.08.2009 | Коментарі (0)

В результаті цього утворюється молекула АТФ і 3-фосфогліцерат, тобто на цьому етапі відбувається утворення енергії.

Останній етап гліколізу пов'язаний з перетворенням 3-фосфогліцерата в пируват і освітою другого молекули АТФ. Цей етап здійснюється в реакціях трьох типів. Перша реакція полягає у внутрімолекулярної перебудові, пов'язаної з перетворенням 3-фосфогліцера-та в 2-фосфогліцерат, що каталізується фосфогліцеромутазой.

В результаті цієї реакції відбувається переміщення фосфатної групи. У другій реакції відбувається дегідратація 2-фосфогліцерата, що каталізується енолазой, в результаті чого утворюється фосфоенолпіруват. При цьому підвищується потенціал перенесення фосфатної групи енолфосфат має високий потенціал перенесення фосфатної групи. У третьому (заключної) реакції цього етапу гліколізу відбувається перенесення фосфатної групи, від фосфоенолпірувата до АДФ, що каталізується піруваткіназой. Це призводить до утворення пірувату і АТФ (другий молекули). ... Читати далі »

Переглядів: 1798 | Додав: boriskare186 | Дата: 10.08.2009 | Коментарі (1)

1 2 3 4 5 »
Форма входу
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2019

Зробити безкоштовний сайт з uCoz